Toptan Mont Reklam


En Çok Okunan Ve Tavsiye Edilen Kitapların Listesi Ve Kitap Özetleri


   Beden Emek Tarih
    Gülnur Acar Savran
    Kanat Yayınları
    Fiyatı: 19TL.
    İNCELEME

Feminist hareket içindeki faaliyetleri ile Pazartesi, Defter, Praksis, Sosyalist - Feminist Kaktüs gibi yayınlardaki yazılarıyla tanıdığımız Gülnur Acar Savran’ın kitabı ''Beden Emek Tarih / Diyalektik Bir Feminizm İçin'', Kanat Yayınları’ndan çıktı. Savran, kitabıyla ilgili şunları söylüyor: ''Kitabın ana yazılarının ilk üçü, kamusal / özel, eşitlik / farklılık, evrensel / yerel, üretim / yeniden üretim, değişim değeri / kullanım değeri türünden ikiliklerin aşılması, ötesine geçilmesi perspektifini dile getiriyor. Bu, ilk bakışta yapıbozumuyla akrabalığı olan bir yaklaşım gibi görünse de aradaki fark çok önemli: Sözünü ettiğim hegemonik paradigmada söz konusu ikilikler Aydınlanma düşüncesinin özgül yapısından kaynaklanan ikili karşıtlıklar olarak kavramlaştırılır. Bu ikilikler, salt söylemsel, ideolojik ya da pratik olarak kurulmuş, dolayısıyla da yapıbozumuna tabi tutularak gizemsizleştirilercek (...) düşünsel kurgulardır. Oysa benim formüle etmeye çalıştığım diyalektik kavrayış çerçevesinde bu ikiliklerin zeminini özgül toplumsal ilişki biçimleri ve kapitalist ilişkiler evreni oluşturur.''

   Hayat Geçiyor, Sen Neredesin?
    Çiğdem Anad
    Everest Yayınları
    Fiyatı: 9TL.
    ROMAN

Sanat muhabirleri sanatçıların üretimlerini röportajlar ve tanıtım yazılarıyla duyurur. Şimdi, bir meslektaşımızın, hem de usta bir habercinin romanını tanıtmak, doğrusu bizi çok mutlu ediyor. Çiğdem Anad ''Hayat Geçiyor, Sen Neredesin?''de öyle sorular soruyor ve sorduruyor ki, insan, çok yoğun bir tempoda çalışan bir gazetecinin nasıl olup da ortaya böyle bir eser koyabildiğini merak ediyor. Anad, özgün bir dille ''değerli olan ne kalmıştı?'' diye soruyor. Bu soru, aynı zamanda bir değişimini de içeriyor.

   Psikodramada Seçme Konular
    Derleyen: Deniz Altınay
    Aura Yayınları
    Fiyatı: 15TL.
    PSİKODRAMA

İstanbul Psikodrama Enstitüsü ve İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü eğitimlerinden geçmiş uzman kişilerce kaleme alınan kitap, psikodramanın yayıldığı yaşam sahalarının kapılarını aralıyor. ''Kitap, genel olarak psikodramanın dünyadaki yerini, felsefesini, yaratıcılığı ve spontaniteyi, nesne ilişkileriyle buluşmayı, aile ve çift fertlerini, direnci, tedavi edici etmenleri, rol kuramını, ısınma oyunlarının yapısını, diğer eylem metodlarıyla karşılaştırılmaları, farklı gelişenlerle psikodramayı, travmayı, artık gerçekliği, sosyometriyi yapısında barındırmaktadır.''

   13. Havari
    Gordon Thomas
    Çeviri: Selim Yeniçeri
    Beyaz Balina Yayınları
    Fiyatı: 13TL.
    ROMAN

Meryem’in ailesinin evinden ayrılması, onu fahişeliğin kucağına atar. Toplumun saygın bireylerinden hiç biri onunla bir araya gelmek istemezken Hz. İsa ona yaklaşmayı başarır. O andan itibaren, Mecdelli Meryem onun en sadık havarilerinden biri olur. Alt başlığı ''Mecdelli Meryem’in Yaşamöyküsü'' olan kitapla yazar Gordon Thomas, yazınsal becerisini de kullanarak yaptığı bir araştırmayı sunuyor. İncil’in verilerinden sapmamak için yaptığı araştırmalar sonucunda 1. yüzyıla ait arkeoloji ve antropoloji bilgilerini de içeren bir kitap çıkmış ortaya.

   30 Şubat
    Şebnem Şenyener
    Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
    Fiyatı: 14TL.
    ROMAN

İlk romanı ''Bir Türk Casusunun Mektupları''nın ardından ikinci romanı da yayımladı Şebnem Şenyener. ''Önce birkaç, sonra bir sürü güvercin ölür. Bu, kenti saran lanetin ilk habercisidir. Ardından gelen korkunç salgın şehri tam bir deliliğe sürükler: Gülme, katıla katıla, kıvrıla büküle, nefessiz kalacak kadar, göğsü tıkanacak kadar, uykulardan olacak kadar gülme salgını. Karantinaya alınan şehir bir başına kalırken, şehir sakinleri (...) bin bir türlü çare üretmeye koyulurlar. Dilsiz Elan, kumarbaz Afsane, rüya göremeyen Elif Lale. Birbirlerinden ilginç karakterler bu garip salgının esir aldığı şehrin ‘imkansız’ bir ayını yaşarlar''

   Hasta Hakları
    Gürkan Sert
    Babil Yayınları
    Fiyatı: 12TL.
    SA¼LIK

İnsan haklarının önemli bir uzantısı olan hasta hakları ile ilgili ilk uluslararası belge Dünya Tıp Birliği’nin 1981’de yayımladığı ''Lizbon Bildirgesidir''. Güncelliğini sürdüren hasta haklarının ülkemizdeki yasal temellerinin uluslararası bildirgeler ve tıp etiği çerçevesinde incelendiği bu çalışmanın yayımlanması ile konunun hekimler, hastalar, hasta yakınları, akademisyenler ve hukukçularla olduğu kadar, toplumla da paylaşılması amaçlanmış. ''Hasta hakları'' adına merak edilen temel sorunların cevapları... Özellikle de sağlığa ayrılan bütçenin kısıtlı olduğu, hasta hakları konusunda bilinçlenmeye şiddetle ihtiyaç duyan bizim gibi toplumlar için.

   Cumhuriyet’in Harcı
    İlhan Tekeli - Selim İlkin
    İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
    Fiyatı: 20TL.
    SİYASET

İlhan Tekeli ve Selim İlkin, ''Cumhuriyet’in Harcı'' isimli üç ciltlik çalışmalarında, Türkiye’nin modernite projesini inceliyor. Üçüncü cilt, ''Modernitenin Altyapısı Oluşurken'' alt başlığını taşıyor. Bu ciltte, Osmanlı’da imar kavramının gelişmesi ve modernleşme çabaları, imparatorluk dahilinde demiryollarından karayollarına uzanan taşımacılığın sosyal boyutları, Cumhuriyet’in demiryolu politikalarını ile burjuvazinin oluşum sürecinde büyük inşaat müteahhitliğinin doğuşu inceleniyor.

   Çingene Öyküleri
    Hazırlayan: Hasan Aydın
    İnkılap Yayınları
    Fiyatı: 9TL.
    ÖYKÜ

Çingeneler, müzikleriyle, giyim kuşamları, yaşadıkları acıları, sürgünleri ama aynı zamanda da bitmez tükenmez neşeleriyle her daim ilgi çekmiştir. Belki de çingenelere güzelleme yapmak, bu ırkın yaşadığı acıları düşününce hadsizlik olarak değerlendirilebilir. ''Çingene Öyküleri''ni bu gözle okumakta fayda var. Ahmet Haşim: ''Çingene, insanın tabiata en yakın kalan güzel bir cinsidir,'' der. Niçin önemlidir çingene kimliği ve kültürü? Yakınımızdaki ve uzağımızdaki bu özgün kültür bizim için imgeseldir.

   Reklamcılığın Erotik Tarihi
    Tom Reichert
    Çeviri: Lidye Yazmacıyan - Vahit Bora
    Güncel Yayıncılık
    Fiyatı: 26TL.
    REKLAM

Reklamcılık, günümüzün en ilgi çeken mesleklerinden. Pek çoğumuz, reklamcılığın gizini çözmeye çalışıyoruz. Bir reklam sloganı, bir ürünü tanıtmanın çok ötesinde anlamlara sahip çünkü. Dr. Tom Reichert, 1800’lerdeki tütün ilanlarından başlayıp, bugünün içecek, blucin, iç giyim, parfüm reklamlarına kadar uzanan araştırmasında, cinselliğin kullanımını ve tüketicileri etkileme gücünü anlatıyor. ''Cinsellik satar mı?'' sorusuna cevap ararken, ''nasıl sattığını ya da satmadığını da'' örneklerle gösteriyor. Bilinçli bir tüketici olmak için, bizi çevreleyen bu sektörü belki biraz daha yakından tanımalı.

    Yıldız: Hülya Koçyiğit
    Yayına Hazırlayanlar: Aslı Güneş - İren Dicle Aytaç
    Dost Kitabevi Yayınları &
    Ankara Sinema Derneği
    Fiyatı: 11.TL.
    SİNEMA - DERLEME

Sinemamızın başlıca kadın oyuncularından Hülya Koçyiğit’i birçok farklı açıdan ele alan bu çalışma, sanatçının oyunculuk serüvenindeki dönemeçleri Türk sinemasının geçirdiği evrimin bütünlüğü içinde irdeliyor. Koçyiğit’in oyunculuğunu sinematografik bir çerçevede değerlendiren katkıların yanı sıra, sanatçının yaşamındaki belli başlı kesitleri de aktaran çalışma, Erdal Doğan’ın Koçyiğit’le yaptığı söyleşi sayesinde sanatçının sinema dünyasına kendi bakış açısından ışık tutuyor.

   Ütopya: Hayali Ahali Projesi
    Akın Sevinç
    Okuyan Us Yayınları
    Fiyatı: 14.TL.
    İNCELEME

Bu çalışmasında insanlığın en değerli hayal mahsullerini inceleyen Akın Sevinç, öyküleriyle de tanıdığımız bir isim. ''Ütopya: Hayalı Ahali Projesi'' ise, heyecan uyandıran bir kitap. ''Bu dünyanın başka türlü hallerini, çok istenen ama gerçekleştirilemeyenler yardımıyla hayal etme denemesi'' olarak tanımlanan kitap, ütopyaların hangi coğrafyalarda daha iyi serpildiklerini, hangilerinin bin bir zahmetle yetiştirilmelerine rağmen dünya şartlarına uyum sağlayamayıp yok olup gittiklerine, hangilerinin dünyayı bir anda sarıverdiklerine bakıyor. Mimarlıktaki gelişmeler paralelinde ele alınan konu, ilgililerini bekliyor.

    Roma’nın Batısı
    John Fante
    Çeviri: Avi Pardo
    Parantez Yayınları
    Fiyatı: 9TL.
    ROMAN

John Fante, Bukowski’nin sayesinde, henüz hayattayken ikinci kez ‘çok okunan’ bir yazar olmuş; ancak maalesef yaşamını son yıllarında görme yetisini kaybetmiş bir isim. Okurları bilir; Fante aynı zamanda senaryolarıyla da tanınır. En sevilen kitapları ''Hayat Dolu'' ve ''Toza Sor'' olan yazarın Avi Pardo çevirisiyle yayımlanan kitabı ''Roma’nın Batısı'', yaşlı bir adamın iç hesaplaşmasını anlatıyor. ''Tanrı’ya benim hiçbir zaman olamayacağım kadar yakındı ve okuma yazması yoktu, daha iyisi can sağlığıydı. O da uyumsuzun tekiydi benim gibi...''

   Kürt Edebiyatına Giriş
    Mehmed Uzun
    Gendaş Yayınları
    Fiyatı: 5TL.
    İNCELEME

İlk kez 1999 yılında yayımlanan ancak baskısı tükenen kitap, bu kez Gendaş Yayınları tarafından basıldı. Kitapta, Kürt edebiyatının bilindiği, ancak Kürt edebiyatı üzerine çok fazla araştırma yapılmadığı vurgulanıyor. Modern Kürt edebiyatının önemli isimlerinden, yazar Mehmed Uzun, bu incelemesinde Kürt edebiyatına ilişkin en temel bilgileri, bu edebiyata yabancı olan okura sunuyor. Yazar, derinlemesine analizler yapmayı tercih etmediğini, çeşitli ülkelerde gerçekleştirilmiş konferanslar sonucunda derlenen kitabın, düz bir gelişme çizgisini takip ettiğini söylüyor.

    Nefes
    Nuriye Akman
    Doğan Kitap
    Fiyatı: 15TL.
    ROMAN

Nuriye Akman’ın ilk romanı ''Nefes''i ünlü yazarların görüşlerini de okuyunca merak etmemek elde olmayacak gibi. Elif Şafak, ''Ses getiren, okura ders versin, yazarını yüceltsin niyetiyle kaleme alınan ‘akılcı romancılık’ geleneğinden başlı başına bir sapma''; Mehmet Eroğlu, ''Kişiliğinden izler taşıyan bir kurguyla kaleme aldığı ilk romanı ‘Nefes’le araştırıcı kimliğinin ve merakının peşinden yürüyor'' diyor ''Nefes'' için. Eğer nefes yaşamsa, yaşam da nefes, o halde her bir soluk, en azından bir farkındalığı hakketmez mi?

    Susannah’nın Şarkısı
    Stephen King
    Çeviri: Canan Kim
    Altın Kitaplar
    Fiyatı: 16TL.
    ROMAN

''Kara Kule'' serisinin beşinci kitabı olan ''Susannah’nın Şarkısı'', merakla bekleyenleri yeni bir heyecan dalgasına sürüklemeye devam edecek. Çocuğunu doğurmak için Susannah Dean’ın vücudunu ele geçiren Mia, Siyah On Üç gücünü kullanarak onu New York kentine nakleder. Susannah kente tamamen yabancıdır. Onun aklını ve bedenini paylaşan ''Hiçliğin Kızı'' için durum dehşet vericidir. ''Kara Kule'' serisi, toplamda yedi kitaptan oluşuyor. Yani, macera sonuna yaklaşıyor.
Facebook'a Ekle Cevap Yaz
Efendi
Ağustos 06, 2010, 05:12:42 ÖS


Bu mesajı alıntı ile cevaplaAlıntı

Etiket:
Sayfa: [1] 2 ... 7  Hepsi   Yukarı git
Yanıtla | Yazdır

Kum Torbası
TinyPortal v1.0 beta 3 © Bloc