Toptan Mont Reklam


İkametgah yüzünden ceza ödemek, itiraz ve adres beyanı

İKAMETGAHLARINI değiştiren vatandaşların, 5490 sayılı kanun gereği 20 iş günü içinde nüfus mü-dürlüklerine başvurarak yeni adres-lerini kayıt ettirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunmayanlar 329 lira para cezası ile karşı karşıya kalabi-liyorlar. Ayrıca, çocuğunu istediği okula kayıt ettirmek veya icradan kurtulmak gibi gerekçelerle gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara ise 660 lira para cezası veriliyor. İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Kavak, karşılaştıkları en büyük sıkıntının gerçek dışı adres beyanında bulu-nulması olduğunu belirterek vatan-daşların geçerli süreler içinde ve gerçeğe uygun olarak adres beya-nında bulunmaları konusunda du-yarlı olması gerektiğini söyledi.

20 GÜN İÇİNDE BİLDİRİM YAPMAYANA 329 TL CEZA

ADRES Kayıt Sistemi Yönetmeliği uyarınca, ikametgahlarını değiştiren vatandaşların, 20 iş günü içinde ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak, yeni adreslerini kayıt ettirmeleri ge-rekiyor. Önceden muhtarlıklara bil-dirimde bulunmak yeterli olurken, artık bu bildirim doğrudan ilçe nü-fus müdürlüklerine yapılıyor. Süresi içinde bu bildirimi yapmayan va-tandaşlara, bu yıl için 329 lira para cezası tahakkuk ettiriliyor. Adres-lere tebliğ edilen bu ceza, 15 gün içinde ödendiği taktirde yüzde 25 indirim yapılıyor. Vatandaşlar bu ceza için Sulh Ceza Mahkemelerine itirazda bulunabiliyor.

BEYANLAR GÜNCEL OLARAK YAPILMALI
VATANDAŞLARIN gerek ikâmet-gah bildirimleri gerekse gerçeğe ay-kırı adres beyanı dönemiyle zor du-rumda kalmamaları ve cezai işle-min başlatılmaması için gerekli sü-reler içinde nüfus müdürlüklerine başvurması gerektiğini belirten İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Kavak “Bi-zim yaşadığımız sorunların başında gerçeğe aykırı adres beyanları geli-yor. Günlük gelişmelere bağlı ola-rak yazılan farklı senaryolarla bir-çok kişi gerçek dışı adres beyanın-da bulunuyor. Bu durum hem bizi hem de vatandaşları zor durumda bırakıyor. Güncel olarak ve gerçeğe uygun olarak yapılan adres beyan-ları hiçbir sorun yaşanmamasını sağlar. Bu nedenle vatandaşları du-yarlı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

GERÇEĞE AYKIRI BEYANA 660 TL CEZA

GERÇEĞE aykırı adres beyanında bulunanlara da 660 TL para cezası kesiliyor. Bu ceza içinde 15 gün içinde ödeme yapıldığı taktirde yüzde 25 indirim uygulanıyor. Ayrıca yine bu 15 günlük süre içinde kişilerin Sulh Ceza Mahkemelerine dava açma hakları bulunuyor. Sistem kontrolü ile tespit edilen gerçeğe aykırı adres beyanlarının kolluk kuvvetleri tarafından belirlenmesi ile başlatılan soruşturma netice-sinde kişilerin üzerinde yazılı görünen adres beyanları siliniyor. Verilen bilgiye göre, adres beyanında bulunmak için nüfus müdürlüğüne gittiğinizde, eğer o adreste kimse kayıtlı değilse, herhangi bir ek belge istenmeden, nüfus kayıt bilgilerine göre adres kaydınız yapılabiliyor. Eğer o adreste başkası kayıtlı görünüyorsa, elektrik, su, doğal gaz faturası, noter onaylı kira sözleşmesi gibi, kişinin adına kayıtlı belgeler isteniyor.
Facebook'a Ekle Cevap Yaz
Efendi
Eylül 01, 2010, 05:03:08 ÖS


Bu mesajı alıntı ile cevaplaAlıntı

Etiket: İkametgah yüzünden ceza ödemek  itiraz ve adres beyanı 
Sayfa: [1] 2  Hepsi   Yukarı git
Yanıtla | Yazdır

Kum Torbası
TinyPortal v1.0 beta 3 © Bloc